Referencie 3-Energy.

  • Krásno nad Kysucou
  • 3 463 m2
  • 2021

Hala je montovaná zo železobetónových prefabrikovaných nosných prvkov. Objekt je súčasťou novovybudovaného výrobného areálu so zastavanou plochou hlavných objektov 7200 m2.