PortfólioSpoľahlivý partner.

Našu stavebnú spoločnosť XENEX tvoria nielen projekty a referencie, ale najmä tím profesionálov a dlhoročné skúsenosti. Máme stanovené priority, spoločné ciele a vízie, vďaka ktorým sa posúvame vpred. Na všetkých projektoch pracujeme tak, aby klient odchádzal od nás vždy spokojný. Snažíme sa rozširovať naše pracovné pôsobenie, používať moderné materiály a technologické postupy. Vďaka tomu získavame nových klientov. Našou víziou je napredovať a expandovať aj na zahraničný trh. Pre našich klientov chceme byť vždy spoľahlivým partnerom.

PortfólioO spoločnosti.

Stavebná spoločnosť XENEX, s. r. o. pôsobí na stavebnom trhu od roku 2007 ako generálny dodávateľ stavieb. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výstavba komplexnej občianskej a priemyselnej vybavenosti. Klientom dokážeme ponúknuť kompletný balík služieb zahrňujúci dizajnovú a inžiniersku činnosť, realizáciu výstavby a rekonštrukciu objektov, ich vybavenie a tiež správu majetku. Sme certifikovaná spoločnosť a sme členom niekoľkých podnikateľských a stavebných zväzov Slovenska.

icon-klienti

Klienti

Našimi klientmi sú veľké korporáty ako aj súkromní investori
icon-spolupraca

Spolupráca

Rozširujeme okruh dodávateľov
pre skvalitnenie našich služieb
icon-realizacia

Realizácia

Zhotovíme Vám kompletné
stavebné dielo na kľúč
icon-obstaravanie

Obstarávanie

Realizujeme stavby pre súkromný
alebo štátny sektor

CertifikátyCertifikáty.

Naša spoločnosť je certifikovaná na realizáciu stavieb a ich zmien podľa týchto noriem:

  • ISO 9001:2015 - Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001:2015 - Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 45001:2018 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • SCCP - Systém manažérstva bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pre petrochemický priemysel

NBC.

Národné basketbalové centrum v Bratislave

Začali sme realizovať rekonštrukciu a dostavbu existujúcej športovej infraštruktúry Národného basketbalového centra v Bratislave. Športová hala bude kompletne modernizovaná, aby vyhovovala súčasným požiadavkám FIBA. Tešíme sa na spoluprácu a finálnu podobu stavby.

STÁŽ.

Odborná stáž v XENEXE

XENEX ponúka odbornú stáž študentom a absolventom Stavebných fakúlt. Ponúkame príležitosť absolventom a študentom Stavebnej fakulty získať skúsenosti a prax. Michal a Albina taktiež navštevujú našu spoločnosť v rámci odbornej stáže.

Strihanie pásky.

Tréningová hokejová hala Martin

Bolo nám cťou podieľať sa na výstavbe novej Tréningovej hokejovej haly v Martine a taktiež, prestrihnúť pásku pri otvorení týchto priestorov. Tréningová hala sa nachádza v areáli už existujúceho zimného štadióna. Gratulujeme k rozvoju a prajeme veľa športových úspechov.

ZPS.

Združenie podnikateľov Slovenska

ZPS je najstaršie slovenské podnikateľské združenie, ktoré obhajuje záujmy podnikateľov už od roku 1989. XENEX je členom združenia a konateľ spoločnosti Martin Zákopčan je členom generálnej rady ZPS.

UNIZA.

Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte v Žiline

Odprezentovali sme našu spoločnosť na "Virtuálnom dni otvorených dverí UNIZA" Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Našou snahou je motivovať absolventov a študentov Stavebných fakúlt v ich rozvoji počas štúdia alebo po jeho ukončení.

ZSPS.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Spoločnosť XENEX je členom zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Považujeme za nevyhnutné spolupracovať so ZSPS a prispievať tak k odborným pohľadom pri tvorbe legislatívy v stavebnom sektore.