Referencie Školská telocvičňa.

  • Trnava
  • 775 m2
  • práve prebieha

Teší nás, že môžeme byť GENERÁLNYM DODÁVATEĽOM STAVBY, ktorá bude slúžiť na rozvoj mládeže ZŠ s MŠ I. Krasku v Trnave. Výstavba telocvične práve prebieha. Aktuálne sme dokončili hlavnú nosnú konštrukciu objektu. Budova telocvične bude slúžiť žiakom na športové aktivity počas vyučovania. Zároveň vďaka umiestneniu objektu v dosahu ulice, vznikne možnosť využiť priestory aj pre ďalšie športové aktivity miestnych klubov.