Referencie Meniarne Košice.

  • Košice
  • 656 m2
  • 2017

V rámci projektu "Modernizácia električkových tratí v meste Košice" sme zrealizovali výstavbu a rekonštrukciu dvoch meniarní električkových tratí na uliciach Moldavská a Laborecká.