Referencie Národné basketbalové centrum.

  • Bratislava
  • 5 148 m2
  • prebiehajúca stavba

Predmetom rekonštrukcie haly je modernizácia objektu športovej haly, zabezpečenie priestorových a plošných parametrov haly požiadavkám medzinárodnej organizácie FIBA a zlepšenie energetických bilancií hracej arény. Rekonštrukcia sa týka predovšetkým zosilnenia nosných konštrukcií, výmena obvodového plášťa objektu, zmena vnútorného dispozičného členenia a riešenia technickej infraštruktúry v rámci vnútorných rozvodov stavby. Rekonštruovaná Národná basketbalová hala bude mimo športových účelov spĺňať aj predpoklady pre realizáciu väčších kultúrno – spoločenských podujatí.